Veiligheidswaarschuwing - Philips slaapapneu apparatuur

Terugroepactie Philips slaapapneu apparatuur | Laatst geüpdatet 15-10-2021 -  11:30 uur

Op maandag 14 juni heeft Philips een persbericht naar buiten gebracht waarbij de mogelijke gezondheidsrisico’s met betrekking tot het gebruik van de DreamStation 1 aan de kaart is gesteld. We begrijpen dat dit vragen oproept en zullen de meest recente informatie en antwoorden op uw vragen hier met u delen.

 

Wat speelt er?

Philips kondigt in hun persbericht van 14 juni een terugroepactie van o.a. de Dreamstation 1 aan. Na een specifieke test van de apparatuur kwam Philips tot de conclusie dat er een kans aanwezig is dat het geluidsisolerende schuim in het PAP-apparaat afbrokkelt. De afgebrokkelde deeltjes zouden dan via de slang en het masker ingeademd kunnen worden. Het inademen van deze deeltjes kan leiden tot gezondheidsrisico’s.

Behoort mijn PAP-apparaat tot de getroffen apparatuur?

Via onderstaande knop vindt u een overzicht van de PAP-apparaten die het persbericht betreffen.

 

Overzicht apparatuur

Aangepaste waarschuwingsmelding van Philips - 18-6-2021

Na de eerste melding van Philips van maandag 15 juni over een mogelijk veiligheidsrisico van haar slaapapneu- en beademingsapparaten, heeft Philips meer informatie gedeeld in een Europese Field Safety Notice. Vervolgens heeft de vereniging van artsen haar advies hierover gegeven. 

Philips verzoekt u contact op te nemen met uw arts voordat u uw voorgeschreven therapie verandert. Bepaal samen met uw arts of het voordeel van het voortzetten van therapie met uw apparaat zwaarder weegt dan de risico’s die Philips benoemt. Raadpleeg de website van uw ziekenhuis/behandelcentrum voor het advies van uw arts.

Wat adviseren verenigingen van artsen in Nederland?

In reactie hierop hebben de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland een advies uitgebracht die wij graag met u delen:

“Wij achten het niet gewenst om op dit moment in algemene zin patiënten te adviseren te stoppen met het gebruik van de genoemde apparaten tot er meer informatie is.”

Welke oplossing komt er voor deze apparaten? Worden de producten vervangen?

Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt. Er komt, zoals de informatie nu bekend is, een plan om alle apparaten op termijn te repareren of te vervangen. In Nederland werken wij samen met Philips, andere CPAP-leveranciers en artsen/ziekenhuizen aan een actieplan om dit uit te voeren. Zodra dit actieplan is uitgewerkt, informeren we u over de vervolgstappen.

Op 26 april is er al een melding gemaakt vanuit Philips. Waarom is er toen geen actie ondernomen?

Op dat moment leek het bericht alleen betrekking te hebben op andere landen en was er nog geen sprake van een terugroepactie vanuit Philips voor de Benelux. Om deze reden was het op dat moment niet nodig actie te ondernemen.

Kan ik nu al mijn apparaat omwisselen?

We begrijpen dat het eerste advies en de berichten in de media voor veel onzekerheid heeft gezorgd en dat u uw apparaat zou willen omwisselen. Indien nodig gaan we alle apparaten in Nederland repareren of vervangen. Tot het actieplan klaar is, kunnen we geen apparaten omwisselen. We informeren u hoe dit proces gaat lopen en wat de planning gaat worden. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen, zoals het registreren van uw apparaat op de website van Philips. In Nederland doet uw leverancier dit voor u.

Is het mogelijk om een PAP-apparaat als particulier aan te kopen?

Nee, op dit moment kunnen wij helaas geen PAP-apparatuur beschikbaar stellen voor verkoop. Dit geldt voor alle merken.
Zodra er een passende oplossing is betreft de berichtgeving over Philips apparatuur kunnen wij terugkomen op uw offerte-aanvraag.

Als ik naar jullie overstap, kan ik dan wel een ander PAP-apparaat krijgen?

Nee, op dit moment kampt elke leverancier van PAP-apparatuur met hetzelfde probleem. Wij kunnen u in dit geval niet anders helpen dan uw huidige leverancier en andersom. 

Kan ik zelf checken of er schuim in mijn apparaat zit?

Nee, het schuim is niet van buitenaf zichtbaar. U kunt en mag het apparaat niet zelf uit elkaar halen. Mocht dit nodig zijn dan zullen onze medewerkers of een team van Philips deze handeling uitvoeren.

Communicatie

Update 14-6-2021

Op maandag 14 juni heeft Philips een persbericht uitgestuurd. Zij berichten over mogelijke problemen met bepaalde PAP- en thuisbeademingsapparatuur. Op dinsdag 15 juni hebben wij al onze cliënten die gebruik maken van de beschreven Philips apparatuur geïnformeerd over deze berichtgeving. Lees hier het bericht.

Update 19-6-2021 

Na de eerste melding van Philips op maandag 14 juni over een mogelijk veiligheidsrisico van haar slaapapneu- en beademingsapparaten, heeft Philips meer informatie gedeeld in een Europese Field Safety Notice. Vervolgens heeft de Vereniging van artsen haar advies hierover gegeven. Wij hebben al onze cliënten die gebruik maken van een Philips apparaat hierover geïnformeerd per e-mail of per brief. Lees hier het bericht.

Update 25-6-2021 

Wij begrijpen dat door de beperkte informatie er veel vragen bij de gebruikers zijn. Ondanks deze onzekerheid vinden wij het belangrijk om informatie te blijven delen. Aan al onze cliënten die Philips apparatuur gebruiken en waarvan een e-mailadres bekend is hebben we nogmaals een e-mail verzonden met het laatste nieuws. Helaas, is de strekking van het bericht dat we nog geen nader bericht van Philips hebben ontvangen. Lees hier het bericht. 

Update 13-7-2021

Ondanks dat Philips nog geen plan van aanpak heeft, hebben wij alle betrokken apparatuur alvast bij Philips laten registreren. Intussen blijven wij zoeken naar een oplossing en dringen wij bij Philips aan op meer duidelijkheid en het nemen van regie. Om toch zoveel mogelijk informatie te blijven delen, hebben wij nogmaals een mailing of brief verstuurd aan onze cliënten die gebruik maken van de Philips apparatuur. Lees het bericht hier.

Update 17-7-2021

In navolging op onze eerdere berichten houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de veiligheidsmelding die Philips heeft afgegeven voor bepaalde PAP-apparatuur.

Op 19 juni deelden wij al het advies van de Nederlandse Vereniging van Artsen (NVALT). Naast de NVALT heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ook informatie opgevraagd bij Philips om beter zicht te krijgen op risico’s van het gebruik van de betreffende PAP-apparatuur. Op basis van deze informatie heeft de IGJ, NVALT en Centra voor Thuisbeademing , mede na raadpleging van toxicologisch deskundigen en uitwisselingen met collega-autoriteiten, dit advies uitgebracht. 

Inmiddels hebben wij al onze gebruikers van Philips-apparatuur een brief of mail toegestuurd betreffende deze update. Lees hier het bericht.

Het volledige document van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd staat op de website van IGJ. U kunt het bericht hier teruglezen.

Update 3-9-2021

Philips heeft bekend gemaakt dat zij verwachten per eind september in landen zoals Nederland te starten met het reparatie- en vervangingsprogramma van de betrokken DreamStation 1 van het eerder aangekondigde veiligheidsbericht. Zodra de reparatiesets of vervangende producten daadwerkelijk beschikbaar zijn, informeren wij onze gebruikers persoonlijk over het vervangingsprogramma. 

Update 15-10-2021

Philips heeft in eerdere berichtgeving aangegeven eind september te starten met het omruil- en reparatieprogramma. Tot onze spijt komt het omruil- en reparatieprogramma vanuit Philips maar langzaam op gang. Ondanks de minimale vooruitgang wilde wij u wel alvast op de hoogte brengen over de gang van zaken. Wij hebben onze cliënten inmiddels per mail of per brief op de hoogte gebracht. Lees het bericht hier.

Heeft u nog geen e-mail ontvangen? Dan kan dat de volgende redenen hebben:

- De mail is in uw spambox terecht gekomen
- Wij zijn niet in het bezit van uw juiste e-mailadres
- Uw e-mailadres is niet bekend bij ons. In dit geval heeft u een brief per post ontvangen.