Flutter

De flutter is een tijdelijk hulpmiddel voor het ophoesten van taai slijm. De flutter zorgt ervoor dat uw benauwdheidsklachten, die veroorzaakt worden door het slijm, afnemen.

U kunt de flutter op ieder moment van de dag gebruiken en zo vaak als u wilt.
 

  • Meest eenvoudige hulpmiddel voor het ophoesten van taai slijm
  • Klein en handzaam, makkelijk mee te nemen
  • Eenvoudig aan te leren, geen hulp nodig van anderen
  • Bijzonder duurzaam, bij normaals gebruik nauwelijks slijtage
  • Eenvoudig schoon te maken
  • Dagelijks naar behoefte te gebruiken
  • Geen geneesmiddel, geen bijwerkingen
  • Niet duur in relatie tot de levensduur

Wij zijn gecontracteerde leverancier voor Achmea.

 

Beschrijving van de werking

Doordat de patiënt herhaaldelijk in de flutter tegen een bewegende kogel uitademt, ontstaat er een trilling die in de long wordt overgedragen. Hier openen zich ook de diepere luchtwegen, zo wordt de long getraind en wordt slijm losgemaakt. De kogel in de flutter zorgt er ook voor dat de weerstand verhoogd wordt tijdens de uitademing. Zo blijven de luchtwegen open en kan het slijm makkelijker worden vrij gemaakt. De verstopte luchtwegen zijn sneller en beter doorgankelijk. Hierdoor neemt de kortademigheid af en doordat het slijm beter wordt verwijderd, worden de ziektekiemen beter afgevoerd. Minder ziektekiemen zorgen ervoor dat de kans op ontstekingen of verergering minder wordt.

De flutter dient na één jaar vervangen te worden omdat het materiaal na verloop van tijd kan veranderen. hierdoor kan afbreuk worden gedaan aan de doeltreffendheid van de therapie. 

Aan de hand van uw individuele behoefte worden de frequentie en duur bepaald door uw arts of therapeut. U vindt de flutter bij producten.