Positietrainer

POSA staat voor positieafhankelijk obstructief slaapapneu. We spreken van POSA als de ademstops (slaapapneu) worden veroorzaakt door slapen op de rug. De NightBalance is bedoeld als behandeling voor lichte tot matige positionele obstructieve slaapapneu (POSA) bij volwassenen met een AHI <10 in niet rugligging. 

Positietherapie stimuleert zijligging gedurende de nacht door middel van trillingen door een sensor in een borstband. Het positieve gevolg hiervan is dat door middel van trillingen de luchtweg minder of niet meer wordt geblokkeerd. Een slaaponderzoek maakt inzichtelijk of iemand positieafhankelijk obstructief slaapapneu heeft.

Vergoeding
Positietherapie wordt vergoedt door vanuit de basisverzekering, mits u voldoet aan de gestelde richtlijnen. Informeer bij uw behandelaar of u in aanmerking komt voor een slaappositietrainer. 

4 producten gevonden