Verneveling

Total Care is ook leverancier van medicijnvernevelaars voor patiënten die zijn aangesloten bij de volgende zorgverzekeraars:

  • CZ Groep 
  • Achmea
  • VRZ 
  • ASR
  • Caresq
  • Menzis
  • DSW

Medicijnvernevelaars worden voorgeschreven aan mensen met een aandoening aan hun luchtwegen zoals o.a. Astma, COPD of Cystic Fibrose.

Op aanvraag van uw arts kunnen wij u een medicijnvernevelaar leveren.

Met dit apparaat kunt u uw vloeibare medicijnen inhaleren. Doordat het apparaat het medicijn omzet in nevel wordt het medicijn makkelijk opgenomen door uw longen/luchtwegen, daarnaast komt de medicatie dieper in uw longen terecht dan bij andere vormen van inhalatie van medicatie.

Afhankelijk van het voorschrift van uw arts kan het zijn dat u 1 of meerdere keren per dag moeten vernevelen. De duur van de vernevelbeurt is afhankelijk van het soort medicijn, meestal ligt dit tussen de 5 en 20 minuten. De medicatie wordt ingeademd via een mondstuk of een masker.

Vernevelapparatuur en toebehoren

Total Care kan diverse soorten vernevelaars leveren. Denk hierbij aan vernevelaars voor in de thuissituatie, maar ook vernevelaars voor onderweg. 
Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van het vernevelen. 

Ons doel is om minstens één keer paar jaar bij u thuis langs te komen om te kijken of alles nog naar behoren werkt. We komen dan de druk van de vernevelaar controleren, maar vervangen ook de toebehoren van het apparaat mocht dit nodig zijn. 
Dat betekent uiteraard niet dat u maar eens paar jaar contact met ons kan en mag hebben. Loopt u tegen problemen aan met betrekking tot de verneveltherapie dan kunt u altijd contact met ons opnemen en zullen wij ons best doen om weer vooruit te helpen. 
Heeft u speciale wensen dan kunt u deze op elk gewenst moment met ons bespreken en kunnen we samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen.

Voor meer informatie met betrekking tot onze verschillende vernevelaars en toebehoren kunt u het beste terecht bij onze producten